Aan het begin van elk nieuw schooljaar denk ik toch altijd even aan waar Sete naar toe zou zijn gegaan op de basisschool. Ik raak al snel de kluts kwijt. Met zijn kalenderleeftijd van tien jaar, maar met een ontwikkelingsniveau van een baby/peuter kan ik hem toch echt niet voorstellen in groep zes.

Toch kan ik het niet laten mij af te vragen: ‘Welke juf zou hij dan hebben?’ ‘Hoever zou hij zijn met lezen?’ ‘Met wie zou hij in de klas zitten?’ Ik ga de meisjes en jongens uit de buurt af.

Stop het heeft geen zin, zegt een stemmetje in mijn hoofd. Mijn zoon gaat niet naar de basisschool, maar naar dagbesteding De Blauwe Vogel. Zijn school, zoals ik het altijd aan anderen uitleg. Hij heeft daar niet alleen een waardevolle besteding van zijn dag, maar leert ook dagelijks iets. Al is het in zijn eigen tempo. Hoewel hij stapjes maakt in zijn ontwikkeling gaat hij geen groep omhoog. Sete blijft ook dit jaar zitten.

Hij zit in een groep van kinderen van verschillende leeftijden. De leeftijd is niet het uitgangspunt, maar het niveau en de interesses van de kinderen matchen met elkaar. De groepen met de vaste leidsters zijn er om de kinderen houvast te bieden. Een vast programma, terugkomende activiteiten, dezelfde begeleiders zorgen voor veiligheid en structuur, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Want mijn zoon die niet kan praten, zal niet vragen ‘Wat gaan we doen vandaag?’

Hoe zal het zijn als mijn zoon elk jaar van groep zou wisselen? Geeft dat mogelijk even geen boost in zijn zelfvertrouwen, omdat hij gevoelsmatig een stap vooruit maakt? Net als een kind op een reguliere school. Met nieuwe lesstof in het vooruitzicht, nieuwe juffen, nieuwe dingen.

Of betekent dit juist een stap terug? Want ik weet ook dat het voor mijn zoon enorm belangrijk is dat de begeleiders een nauwe band met hem opbouwen. Zij leren zo zijn behoeften te herkennen aan zijn mimiek, de geluiden die hij maakt en aan het gedrag dat hij toont. Die kennis maakt het mogelijk om met hem te communiceren en hem dingen te leren.

Trouwens aan Sete is niets te merken dat hij is blijven zitten. Met veel plezier ging hij mee met de taxi vanmorgen. Hij duwde mij zelfs weg toen ik hem nog even wilde knuffelen. Zo van nee ik ga niet met jou mee naar binnen, ik ga met de taxi naar de Blauwe Vogel. Zijn school waar hij het ontzettend naar zijn zin heeft. Zo’n plek waarvan je voelt dat je kind tot zijn recht komt, is voor ons als ouders ook heel waardevol. Blijven zitten is zo slecht nog niet.